ενοπή

ενοπή
ἐνοπή, η (Α)
1. φωνή, βοή, κραυγή, θρήνος («Τρῶες μὲν κλαγγῇ τ' ἐνοπῇ τ' ἴσαν ὄρνιθες ὥς», Ομ. Ιλ.)
2. (ειδ.) πολεμική κραυγή, βοή
3. γεν. φωνή («εἴ πως... βροτῶν ἐνοπήν τε πυθοίμην» — μήπως άκουγα φωνή ανθρώπων, Ομ. Οδ.)
4. (για πράγμ.) ήχος, κρότος («αὐλῶν συρίγγων τ' ἐνοπὴν ὁμαδόν τ' ἀνθρώπων» — και τον ήχο από τους αυλούς και τις φλογέρες και τη βοή τών ανθρώπων, Ομ. Ιλ.)
5. θόρυβος, τριγμός από συντριβή («σαρκῶν ἐνοπή ἠδ' ὀστέων», Πίνδ.).
[ΕΤΥΜΟΛ. Η μορφολογικά δυνατή σύνδεση τής λέξεως με το ρ. εν(ν)έπω «λέγω, διηγούμαι» δεν είναι σημασιολογικά αποδεκτή
είναι προτιμότερο να θεωρηθεί ενοπή < *εν-Fοπ-ή < ΙΕ ρίζα *wekw- «μιλάω» (πρβλ. έπος), με προρρηματικό εν- (πρβλ. λατ. in-voco «επικαλούμαι», αρχ. πρωσ. en-wachēmai «καλούμε»].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • ενόπη — ἐνόπη, η (Α) σκουλαρίκι, ενώτιον. [ΕΤΥΜΟΛ. Η λ. συνήθης στον πληθ. ενόπαι προήλθε από τη συνεκφορά εν οπαίς (πρβλ. διόπαι)] …   Dictionary of Greek

  • ἐνοπῇ — ἐνοπή crying fem dat sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐνοπή — crying fem nom/voc sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ἐνόπη — fem nom/voc sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐνόπη — ear ring fem nom/voc sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐνοπαῖς — ἐνοπή crying fem dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐνοπαῖσι — ἐνοπή crying fem dat pl (epic ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐνοπαί — ἐνοπή crying fem nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐνοπᾶς — ἐνοπή crying fem gen sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐνοπῆς — ἐνοπή crying fem gen sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”